כלל עובדי החברה מחויבים לנהוג בהתאם לנוהלי החברה ולהחלטות החברה כפי שיעודכנו מעת לעת.

העובדים מחויבים למלא את הוראות הממונים עליהם ולדווח בהתאם לנוהלי הדיווח המקובלים.

יש לחתום כי קראתם/ן והנכם/ן מקבלים/ות את נהלי החברה.

    מאשר/ת בחתימתי כי קראתי את:

    טופס זה ישמר בתיק העובד ובתיקייה מרוכזת.

    חתימה:

    Share: